Certificatie-instellingen 

ISO 9001 Certificatie-instelling kiezen?

ISO 9001 certificatie-instellingen

ISO 9001 certificatie-instellingen en -instituten voeren keuringen en inspecties uit voor producten en diensten. Daarnaast beoordelen zijn of bedrijven voldoen aan internationale ISO normen zoals de ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen.
De International Standardization Organization (ISO) in Genève is verantwoordelijk voor de "quality management certification" normen NEN EN ISO9001 (kwaliteitssysteem), ISO14001 (Milieumanagement), ISO 45001 (Arbomanagement) en ISO/IEC 27001 (informatieveiligheid). De "ISO" certificeert of attesteert zelf niet. 
Certificatie-instellingen onderzoeken en certificeren de compliance van organisaties met de betreffende ISO norm of beoordelingsrichtlijn. Bij positieve bevindingen wordt door de certificeerder een officiële verklaring (certificaat) afgegeven als bewijs dat het managementsysteem van de organisatie aan de gestelde eisen voldoet en het certificaat zal behalen.

Herziening ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering norm

De ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagement  certificering norm of standaard stelt eisen aan de producten en diensten van de organisatie.
De herziene norm ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement certificering stelt strategische eisen aan de organisatie voor het behalen van het systeemcertificaat via een certificatie audit. De ISOfocus ligt nu op het analyseren en verbeteren van de organisatiekwaliteit. De ISO certificeerder zal hier rekening mee houden tijdens het ISO certificatieonderzoek.

ISO Certificering / Certificatie-audit

De ISO certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert verleent het ISO kwaliteitscertificaat na een certificeringsonderzoek in twee fasen. Wanneer na dit onderzoek een positief certificeringsbesluit wordt genomen ontvangt u het ISO 9001 (of ISO 14001  / ISO 27001) certificaat.
Auditoren ISO certificatie-instellingen

Een geaccrediteerde managementsysteemcertificatie-instelling wordt vaak gekozen op een bekende naam, maar of ze een goede certificatie-auditor leveren is maar zeer de vraag. Quality Management en Quality Assurance certification zijn met de 9001:2015 norm vervangen door Organization Management. De controle op strategie en resultaten van de directie is heel iets anders dan de toetsing of de organisatie voldoet aan de eisen voor het volgen van de opgestelde procedures.
De vraag vanuit ISO 9001 is dan of de eisen aan het niveau van de Certificeringsinstellingen en de eisen aan de certificerende auditoren die de certificatie audit uitvoeren ook zijn opgewaardeerd. 
Het behalen van uw certificaat hangt af van de instelling of stichting en van de door hen geselecteerde auditoren. Deze certificatie-auditoren worden vaak ook nog eens van buiten het certificatie-instituut ingehuurd waardoor toezicht en een goede beoordeling door de certificatie-instelling van deze auditoren lastig is.
Om u toch houvast te geven in uw keuze van een certificeringsinstelling, voordat u een contract voor 3 jaar aangaat, verzamelen wij voor u beoordelingen van de belangrijkste certificatie-instellingen door hun klanten.

Accreditatie ISO certificatie-instellingen

ISO certificatie-instellingen hebben klinkende namen en grote kantoren. Een ISO certificatie Instelling (CI) beoordeelt ook als vanzelfsprekend uw ISO 9001 kwaliteitsysteem. Maar wie beoordeelt deze ISO certificeerder en ... welke certificerende instelling moet U kiezen?

Zeker een ISO geaccrediteerd certificatiebureau moet aan een aantal eisen van de stichting RvA (Raad van Accreditatie) voldoen. Geaccrediteerde certificatie-instituten zijn dus gecertificeerd en zij worden getoetst door de RvA. Maar het bij u uitgevoerde ISO certificatietraject (de externe ISO certificatieaudit), is niet onderworpen aan de ISO-9001-eis van klanttevredenheid.

Klanttevredenheid zou voor de ISO 9001 certificerende instanties natuurlijk ook de hoofdeis moeten zijn omdat zij u daar ook op beoordelen.

ISO certificatie-instituut beoordelen

De opgenomen geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn beoordeeld door organisaties die geslaagd zijn voor hun ISO-certificatie op de ISO-9001, ISO-14001 of ISO-27001 normeisen. Zij behaalden hun ISO-certificaat dankzij of ondanks de bij de certificatie audit betrokken auditor.
Wilt u ook de keuze voor een ISO certificatie-instelling eenvoudiger maken? Geef dan uw mening over uw certificeerder en deze wordt automatisch toegevoegd aan de beoordelingsresultaten van deze certificatie-instellingen.
Natuurlijk worden uw gegevens nooit vermeld of aan derden of anderszins vrij gegeven.
Er zijn al beoordelingen over de volgende certificatie-instellingen:  Bureau VeritasDekraDNVAboma,  en EBN.

DOE OOK MEE EN GEEF UW MENING, zodat ook u volgende keer de juiste keuze kunt maken...