Certificatie-instellingen beoordelen

ISO 9001 Certificatie-bureau kiezen?

ISO 9001 certificatie

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De International Standardization Organization (ISO) in Genève is verantwoordelijk voor de quality management certification normen NEN EN ISO9001 (kwaliteitssysteem), ISO14001 (Milieumanagement) en ISO27001 (informatieveiligheid).

Herziening ISO 9001 certificatienorm

ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagement norm stelt eisen aan de producten en diensten van de organisatie om te kunnen certificeren.
De herziene norm ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement stelt strategische eisen aan de organisatie voor het behalen van het systeemcertificaat via een certificatie audit. De ISO-focus ligt nu op het analyseren en verbeteren van de organisatiekwaliteit.

Certificatieonderzoek

Het certificatiebureau dat de certificatie uitvoert verleent het kwaliteitscertificaat na een certificeringsonderzoek in twee fasen. Wanneer na dit onderzoek een positief certificeringsbesluit wordt genomen ontvangt u het ISO 9001 (of ISO 14001  / ISO 27001) certificaat.

Certificatie-instellingen

Certificatie-instellingen hebben klinkende namen en grote kantoren. Een Certificatie Instituut (CI) beoordeelt ook als vanzelfsprekend uw ISO 9001 kwaliteitsysteem.  Maar wie beoordeelt deze certificeerder en ... welke certificerende instelling moet U kiezen? Zeker een certificatiebureau moet aan een aantal eisen van de stichting RvA (Raad van Accreditatie) voldoen. Maar het certificatietraject (de externe certificatieaudit), is niet onderworpen aan de ISO-9001-eis van klanttevredenheid.
Klanttevredenheid zou voor de ISO 9001 certificerende instanties hoofdeis moeten zijn omdat zij u daar ook op beoordelen.

Auditoren certificatie-instellingen

Een certificatie-instelling wordt vaak gekozen op een bekende naam, maar of ze een goede auditor leveren is maar zeer de vraag. Quality Management en Quality Assurance certification zijn met de 9001:2015 norm vervangen door Organization Management. De vraag vanuit ISO 9001 is dan of de eisen aan het niveau van de CI en de certificerende auditoren die de certificatie audit uitvoeren ook zijn opgewaardeerd. 
Toch hangt het behalen van uw certificaat af van de instelling van deze auditoren terwijl deze certificatie-auditoren vaak ook nog van buiten het certificatie-instituut worden ingehuurd.
Om u toch houvast te geven in uw keuze van een certificeringsinstelling, voordat u een contract voor 3 jaar aangaat, verzamelen wij voor u beoordelingen van de belangrijkste certificatie-instellingen door hun klanten.

DOE OOK MEE EN GEEF UW MENING,
zodat ook u volgende keer de jusite keuze kunt maken...

Certificatie-instellingen beoordelen

De certificatie-instellingen zijn beoordeeld door organisaties die geslaagd zijn voor hun ISO-certificatie op de ISO-9001, ISO-14001 of ISO-27001 normeisen. Zij behaalden hun ISO-certificaat dankzij of ondanks de bij de certificatie audit betrokken auditor.
Wilt u ook de keuze voor een ISO certificatie-instelling eenvoudiger maken? Geef dan uw mening over uw certificeerder en deze wordt automatisch toegevoegd aan de beoordelingsresultaten van deze certificatie-instellingen.
Natuurlijk worden uw gegevens nooit vermeld of aan derden vrij gegeven.