Certificatie-instellingen 

ISO 9001 Certificatie-instelling kiezen?

ISO 9001 certificatie-instellingen

ISO 9001 certificatie-instellingen en -instituten werken met de internationale ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De International Standardization Organization (ISO) in Genève is verantwoordelijk voor de quality management certification normen NEN EN ISO9001 (kwaliteitssysteem), ISO14001 (Milieumanagement) en ISOIEC 27001 (informatieveiligheid). Certificatie-instellingen onderzoeken de compliance van organisaties met de betreffende ISO norm.

Herziening ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering norm

De ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagement  certificering norm of standaard stelt eisen aan de producten en diensten van de organisatie.
De herziene norm ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement certificering stelt strategische eisen aan de organisatie voor het behalen van het systeemcertificaat via een certificatie audit. De ISOfocus ligt nu op het analyseren en verbeteren van de organisatiekwaliteit. De ISO certificeerder zal hier rekening mee houden tijdens het ISO certificatieonderzoek.

ISO Certificering / Certificatie-audit

De ISO certificatie-instelling die het certificatieonderzoek uitvoert verleent het ISO kwaliteitscertificaat na een certificeringsonderzoek in twee fasen. Wanneer na dit onderzoek een positief certificeringsbesluit wordt genomen ontvangt u het ISO 9001 (of ISO 14001  / ISO 27001) certificaat.

ISO certificering norm accreditatie certificatie-instellingen

ISO certificatie-instellingen hebben klinkende namen en grote kantoren. Een ISO certificatie Institelling (CI) beoordeelt ook als vanzelfsprekend uw ISO 9001 kwaliteitsysteem.  Maar wie beoordeelt deze ISO certificeerder en ... welke certificerende instelling moet U kiezen?
Zeker een ISO geaccrediteerd certificatiebureau moet aan een aantal eisen van de stichting RvA (Raad van Accreditatie) voldoen. Geaccrediteerde certificatie-instituten zijn dus gecertificeerd. Maar het bij u uitgevoerde ISO certificatietraject (de externe ISO certificatieaudit), is niet onderworpen aan de ISO-9001-eis van klanttevredenheid.
Klanttevredenheid zou voor de ISO 9001 certificerende instanties natuurlijk ook de hoofdeis moeten zijn omdat zij u daar ook op beoordelen.

Auditoren ISO certificatie-instellingen

Een certificatie-instelling wordt vaak gekozen op een bekende naam, maar of ze een goede certificatie-auditor leveren is maar zeer de vraag. Quality Management en Quality Assurance certification zijn met de 9001:2015 norm vervangen door Organization Management. De vraag vanuit ISO 9001 is dan of de eisen aan het niveau van de Certificeringsinstellingen en de certificerende auditoren die de certificatie audit uitvoeren ook zijn opgewaardeerd. 
Het behalen van uw certificaat hangt af van de instelling of stichting en van de auditoren terwijl deze certificatie-auditoren vaak ook nog eens van buiten het certificatie-instituut worden ingehuurd.
Om u toch houvast te geven in uw keuze van een certificeringsinstelling, voordat u een contract voor 3 jaar aangaat, verzamelen wij voor u beoordelingen van de belangrijkste certificatie-instellingen door hun klanten.
Er zijn al beoordelingen over de volgende certificatie-instellingen:  Bureau Veritas, Dekra, DNV, Aboma en EBN.

<DOE OOK MEE EN GEEF UW MENING, zodat ook u volgende keer de juiste keuze kunt maken...

ISO certificering-instellingen beoordelen

De door vermelde geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn beoordeeld door organisaties die geslaagd zijn voor hun ISO-certificatie op de ISO-9001, ISO-14001 of ISO-27001 normeisen. Zij behaalden hun ISO-certificaat dankzij of ondanks de bij de certificatie audit betrokken auditor.
Wilt u ook de keuze voor een ISO certificatie-instelling eenvoudiger maken? Geef dan uw mening over uw certificeerder en deze wordt automatisch toegevoegd aan de beoordelingsresultaten van deze certificatie-instellingen.
Natuurlijk worden uw gegevens nooit vermeld of aan derden vrij gegeven.